Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
scarletqueen
4751 6e51 500
65 000 000 B.C. - KOLEŻEŃSTWO
Reposted frommnq mnq
scarletqueen
0486 0d6c
Krótka rozprawa o bibliofilstwie

Osoby wrzucające obrazek na kwejka lub gdziekolwiek indziej uprasza się o jedną rzecz - NIE UPIERDALAJCIE TEGO CHOLERNEGO NIEBIESKIEGO PASKA.
Reposted frommnq mnq
scarletqueen
0403 1ae4 500
65 000 000 B.C. - Nieporozumienie
Reposted frommnq mnq
scarletqueen
0366 fc7b 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
5518 7b17 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
2108 ea50 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
6695 d2ed 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
5843 c6ed 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
6983 56f4
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
5864 96af 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
2392 14f0 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
1233 5d82
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
8198 ef36 500
Reposted fromnierobimi nierobimi
scarletqueen
scarletqueen
9461 d4d5
Reposted fromankess ankess viaskonfundowane skonfundowane
scarletqueen
Reposted fromplachcik plachcik viazarazwracam zarazwracam
scarletqueen
scarletqueen

Ja nie chcę już tęsknić za tym czego nie mam,
muszę zaciskać pięści bo to wszystko się zmienia
od narodzin do śmierci, tak jak kręci się ziemia
trzeba się poświęcić, żeby to doceniać.
— Hifi Banda Nie chcę tęsknić
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
scarletqueen
karmisz moje skrajności
— uwielbiaj.soup.io
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viacytaty cytaty
scarletqueen
0193 7b88
Reposted byLittle-Orangesusansthebestasiunka29919thoctober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl